Nieuwe kennismakingsdagen Hoor je Mij?

Hoor je Mij poster 2023-2024

Ook in het seizoen 2023-2024 organiseren verschillende gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen weer maandelijkse kennismakingsdagen onder de noemer Hoor-je-Mij? De gemeenschappen zetten hun deuren open voor (jonge) vrouwen die kennis willen maken met het leven als religieus of als Godgewijde Maagd.

Een zaterdagmiddag in de maand zijn zij welkom in een van de deelnemende kloosters. Er is ruimte voor kennismaking en gesprek. Enkele zusters vertellen over hun leven en over de keuzes die zij gemaakt hebben. Ook wordt er wat verteld over de spiritualiteit van hun orde of congregatie. Daarnaast is er een rondleiding en tijd voor het beantwoorden van vragen. De middagen worden afgesloten met de viering van de vespers en een maaltijd.

De gemeenschappen die meedoen zijn zeer divers en bieden daarmee een beeld van de verschillende mogelijkheden tot religieus leven. Van contemplatief zoals bij de Trappistinnen en Birgittinessen tot missionair bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed en de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest.

Een overzicht van alle deelnemende gemeenschappen en verdere informatie is te vinden op Hoor je Mij?

In de agenda zijn alle data en locaties te vinden.

 

Delen