Nieuwe besturen bij diverse religieuze instituten

Missiezusters Dienaressen SSpS
Bestuur van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest. V.l.n.r zuster Shyny, zuster Elsy en zuster Celine

In de afgelopen weken zijn er bij diverse religieuze ordes en congregaties Kapittels gehouden en zijn er nieuwe besturen gekozen, of zijn zittende oversten en besturen herkozen. Hieronder een kort overzicht.

Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ)

Pater Koos de Rooij, regionaal overste
Pater Wim Halters, vice regionaal overste
Pater Lambert Croimans, lid
Broeder Jos Vrancken, lid

Franciscanessen van Heythuysen

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:

Zr. Katharina Kluitmann, Provinciaal Overste
Zr. Marie-Claire Vogt, Raadslid
Zr. Elisa Ackermans, Raadslid

Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS)

Zuster Celine Padinjareannasseril, provinciaal leidster
Zuster Shyny Joseph, bestuurslid
Zuster Elsy Varghese, bestuurslid

Delen