Nieuwe besturen bij religieuze instituten

Regionaal bestuur missiezusters van het Kostbaar Bloed
Regionaal bestuur missiezusters van het Kostbaar Bloed

Regelmatig bericht de KNR op de website over nieuwe besturen en bestuurders die zijn benoemd bij de religieuze ordes en congregaties.

Broeders van Oudenbosch

Op 21 juni 2023 is door het dicasterie voor instituten van het Godgewijde leven en sociëteiten van apostolisch leven bevestigt dat broeder Cees van Dam algemeen overste is van de broeders van Oudenbosch voor een periode van zes jaar.

Nederlandse Regio van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Zuster Johanna Maria Wagner cps, Regionale Overste
Zuster Madeleine Bouman cps, 1e Assistente
Zuster Sarto Stürmer cps, 2e Assistente

 

Delen