Nieuwe besturen

Dominicanessen van Neerbosch: v.l.n.r. zuster Therese Mentink, zuster Angèle Schamp, mgr. De Korte, zuster Ardina Merks. Foto: dominicanen.nl
Dominicanessen van Neerbosch: v.l.n.r. zuster Therese Mentink, zuster Angèle Schamp, mgr. De Korte, zuster Ardina Merks. Foto: dominicanen.nl

In de afgelopen weken zijn er bij diverse religieuze instituten nieuwe besturen benoemd of besturen herbenoemd. Een klein overzicht:

Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus

Zuster Lisbeth Ratwasih, regionale overste
Zuster Angelica Valkengoed, lid
Zuster Kitty Andree, lid

Huis Nederland van de Broeders van Huijbergen

Broeder Marcus de Deijn, overste
Broeder Huub Brooijmans, lid
Broeder Bram Hommel, lid
Broeder Lambertus Vermeer, lid
Broeder Thomas Bone, lid

Dominicanessen van de H. Familie van Neerbosch OP

Zuster Angèle Schamp, algemeen overste
Zuster Therese Mentink, 1ste raadzuster
Zuster Ardina Merks, 2de raadzuster

Franciscanessen van Sint Lucia

In augustus werd diaken Theo Reuling ofs benoemd tot pauselijk commissaris van de Franciscanessen van Sint Lucia

 

 

Delen