Nederlandse kapucijnen vormen voortaan een delegatie samen met Vlaanderen

Het nieuwe delegatiebestuur van de Vlaams-Nederlandse delegatie van de Kapucijnen
Het nieuwe delegatiebestuur van de Vlaams-Nederlandse delegatie van de Kapucijnen. V.l.n.r. broeder Kenny Brack, broeder Christophorus Goedereis en broeder Ad Vermeulen. Foto: Kapucijnen/Rauser

De kapucijnen in Vlaanderen en Nederland zullen voortaan één delegatie vormen onder de paraplu van de Duitse kapucijnenprovincie. De voormalige provinciaal van Duitsland broeder Christophorus Goedereis is benoemd tot delegaat.

De nieuwe delegatie Vlaanderen-Nederland is op 29 maart 2023 opgericht tijdens een feestelijke bijeenkomst te Meersel-Dreef in Vlaanderen. Voorheen vormden de kapucijnenbroeders van Vlaanderen nog een zelfstandige Vlaamse provincie.  De Nederlandse provincie ging enkele jaren geleden al over tot een delegatie, behorend tot de Duitse provincie De minister-generaal van de kapucijnen uit Rome, broeder Roberto Genuin, en de minister-provinciaal van Duitsland, broeder Helmut Rakowski uit München, woonden de feestelijkheden bij, naast talrijke vertegenwoordigers van religieuze instituten uit beide landen.

Internationale gemeenschappen en samenwerking

De nieuwe delegatie bestaat uit 65 Kapucijnen uit Vlaanderen, Nederland en andere landen. Zij wonen in de kloosters van Antwerpen, Meersel-Dreef en Herentals, Tilburg en enkele broeders wonen apart. Herentals en Tilburg zijn kloostergemeenschappen voor oudere broeders, Antwerpen en Meersel-Dreef zijn internationale gemeenschappen. Ook voor Nederland staat er reeds een dergelijke internationale gemeenschap in de startblokken. Hiervoor komt het voormalige kapucijnenklooster van Velp in Noord-Brabant in zicht.

Broeder Helmut Rakowski benoemde in Meersel-Dreef ook de pijn die het afscheid van de nationale zelfstandigheid betekent. Met blik op de Europese Unie of de Verenigde Naties wees hij er echter ook op dat de huidige uitdagingen alleen in een internationale samenwerking opgelost kunnen worden. Dat geldt ook voor de Kapucijnen die zich daarbij op een aantal focuspunten willen concentreren.

Broeder Christophorus Goedereis

De 58-jarige broeder Christophorus Goedereis werd benoemd tot delegaat van het nieuw samengesteld gebied. Hij is nu de aanspreekpartner voor de kapucijnen in de nieuwe delegatie en hij zal de orde vertegenwoordigen bij kerkelijke en burgerlijke zaken. De delegatie is deel van de Duitse provincie van de kapucijnen. Broeder Christophorus werd geboren in Nordhorn aan de Duits-Nederlandse grens en woont al een tijdje in Nederland. Tot juni 2022 was hij zelf provinciaal minister van de Duitse kapucijnen. Sinds dat moment onderzocht hij of het realistisch en mogelijk was om in Nederland een internationale kapucijnengemeenschap op te richten.

Broeder Christophorus wordt bijgestaan door twee delegatieraadsleden: Broeder Kenny Brack die gardiaan (huisoverste) is in Meersel-Dreef en broeder Ad Vermeulen die gardiaan is in Tilburg.  De nieuwbenoemde delegatieleiding treedt in de voetsporen van de vorige Vlaamse provinciaal broeder Adri Geerts en de Nederlandse delegaat broeder Piet Hein van der Veer.

Kapucijnen van de ‘Lage Landen’

Minister-generaal br. Roberto Genuin verwees tijdens de bijeenkomst in het klooster van Meersel-Dreef naar de lange geschiedenis van de Vlaamse en Nederlandse kapucijnen. Het begon in 1585, toen vier broeders van de hervormingsbeweging binnen de Franciscaanse Orde naar Antwerpen kwamen. Zij stichtten aan de Paardenmarkt het eerste klooster van de kapucijnen in de ‘Lage Landen’, wat de oude geografische omsluiting van België en Nederland is. Na perioden van voorspoed en een ongelofelijk groei werden bijna alle kloosters op Belgisch en Nederlands grondgebied opgeheven tijdens de Franse Revolutie. Na het jaar 1830 vulden de leegstaande kloosters zich opnieuw met Franciscaans leven zodat al snel de ‘Nederlands-Belgische Custodie van de Heilige Drie-eenheid’ opgericht werd die al in 1858 een zelfstandige provincie werd. In 1882 werden België en Nederland opgesplitst in twee zelfstandige provincies.

Zowel de Belgische als de Nederlandse provincie telden heel lang het grootste aantal broeders van de orde. Maar vanaf de zeventiger jaren gingen de ledenaantallen op dramatische wijze naar beneden.  De nieuw opgerichte delegatie draagt nu weer de oude geografische naam ‘Lage Landen’. De enkele kapucijnen die in het Franstalig deel van België wonen, vormden vroeger een eigen provincie maar horen sinds een twintigtal jaar tot de Franse kapucijnenprovincie.

Sinds enige jaren zet de orde in Europa in op internationale gemeenschappen, ook tegen de achtergrond van de leeftijdsopbouw van de broeders in veel kloosters. De nieuwe delegaat, broeder Christophorus is er van overtuigd dat “dit de geschiedenis niet zal terugdraaien, maar dat het wel een nieuwe hoofdstuk is in de geschiedenis – en je weet maar nooit welke verrassingen de Heilige Geest in petto heeft.”

Delen