Missiebrief BEMIN: Geroepen tot verbondenheid

Religieuzen bij klimaatmars
Binnenlandse en buitenlandse religieuzen tijdens een klimaatmars.

Buitenlandse missionarissen in Nederland en bevlogen jongeren die samen werken aan verbondenheid. Dat is de toekomstvisie van het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN). Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan presenteert BEMIN een nieuwe missiebrief waarin de oproep tot verbondenheid centraal staat. Deze missiebrief werd vrijdag 21 mei officieel worden aangeboden aan abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Missionarissen treffen bij aankomst in Nederland een sterk gepolariseerde samenleving en kerk aan. Ze willen graag getuigen van het evangelie op een wijze die eigen is aan hun cultuur en vinden daarbij vooral aansluiting bij jongeren. De belangrijkste missionaire uitdaging van deze tijd is verbondenheid tot stand te brengen: verbondenheid met God, met medemensen en met de schepping.

Jongeren kunnen daarin een sleutelrol vervullen denkt BEMIN. Ze zijn in de jachtige samenleving van nu vaak op zoek naar rust en zingeving, en/of zetten zich juist actief in voor sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ze hebben zich vaak zelf het geloof en de christelijke idealen eigen gemaakt en drukken die ook makkelijker in woorden uit dan de generatie van hun ouders. Sommige jongeren kiezen heel bewust voor een christelijke levenswijze en voelen een natuurlijke verbondenheid met buitenlandse missionarissen.

Tien jaar BEMIN

BEMIN ontstond tien jaar geleden als denktank. Doel was na te denken over de situatie van buitenlandse missionarissen die naar Nederland kwamen. Intussen is BEMIN uitgegroeid tot een platform dat wordt ondersteund door religieuze instituten in Nederland en het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM). BEMIN wil buitenlandse missionarissen steunen door hen in te leiden en te helpen bij hun leven hier. Dit gebeurt onder meer door ontmoetingen en een cursusprogramma’s rond thema’s als: relatie tussen religie, staat en maatschappij in de Nederlandse geschiedenis, secularisatie, en Nederland als post-christelijk land. Op dit moment werken zo’n 450 buitenlandse missionarissen in Nederland. Velen van hen zijn actief in het (migranten-) parochiepastoraat en diaconale projecten.

 

Delen