Luisterend op weg

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bundelen hun krachten in het wereldwijde synodale proces dat door paus Franciscus is opgestart. Met dit proces nodigt de paus alle gedoopten uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk van morgen. Om een impuls te geven aan deze oproep presenteren deze drie katholieke organisaties  een nieuw gezamenlijk initiatief ‘Luisterend op weg’.

De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert,  ook naar hen wier stem niet gehoord wordt. Deze bijzondere katholieke samenwerking wil deze manier van kerk-zijn voor hun achterbannen stimuleren met het oog op de toekomst van de kerk.

Aan de slag

Hiertoe zullen werkvormen, gesprekshandleidingen, praktische ondersteuning en artikelen worden ontwikkeld en aangeboden. Zowel voor pastoraal kader, organisaties als voor gelovigen die aan de slag willen met de synodale weg. Daarnaast wordt een netwerk gebouwd van mensen, groepen, bewegingen en organisaties die hierin samen willen optrekken. Dit alles is binnenkort te vinden op www.luisterendopweg.nl

Lezing over synodale proces

De presentatie van het project ‘Luisterend op weg’ vond plaats na de publiekslezing van prof. dr Myriam Wijlens over het Synodale Proces op 31 maart. Aansluitend aan deze academische lezing vond een netwerkbijeenkomst plaats voor het brede katholieke netwerk. Deze bijeenkomst had tot doel met elkaar uit te wisselen welke initiatieven rond synodaliteit op stapel staan binnen de verschillende organisaties. Het is de bedoeling dat allerlei initiatieven in het synodale proces elkaar gaan versterken.

Projectteam

‘Luisterend op weg’ wordt gedragen door een projectteam met daarin afgevaardigden van de drie organisaties:

  • Gerard Moorman – Konferentie Nederlandse Religieuzen
  • Laetitia van der Lans – Netwerk Katholieke Vrouwen
  • Jeroen Goosen – Bisdom van ’s-Hertogenbosch
  • Karin Bornhijm – projectcoördinator
Delen