Laudato Si’ Alliantie Nederland presenteert groene liturgie voor Scheppingsperiode

Logo periode voor de schepping 2024

 

Na de zomer is het weer Wereldgebedsdag voor de schepping, gevolgd door vier zondagen met focus op ‘zorg voor de aarde’. De Laudato Si’ Alliantie biedt een complete gids met liturgiesuggesties voor deze periode van de schepping. Deze liturgieën, met liederen, voorbeden en overdenkingen volgen het liturgisch jaar en zijn geschikt voor zowel katholieke als protestantse kerken.

Ingebed in het liturgisch jaar

Bisschop de Korte, referent Kerk en Samenleving: “De Scheppingsperiode nodigt uit om meer aandacht te vestigen op God als Schepper van de aarde. De overwegingen, liederen en citaten in dit liturgisch katern zijn hier zeer geschikt voor.” De inhoud van het liturgisch katern voor de Scheppingsperiode is gebaseerd op de lezingen en het Evangelie voor het kerkelijk jaar. Hier zijn bijpassende overdenkingen geschreven en een schat aan liederen en gebeden toegevoegd.

Naastenliefde voor alles wat lijdt

Het thema van dit jaar is ‘Hoop en leef met de schepping’. Voor de hele schepping is het belangrijk dat wij als mensen leven vanuit geloof en liefde. De paus roept in zijn bericht voor de ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’ op om creatief en actief te zijn in naastenliefde. Naastenliefde omvat ook de zorg voor lijdende mensen ver weg en de hele natuur: alles wat verlangt naar verlossing. Laat je leiden door de Heilige Geest. Meet jezelf een nederige levensstijl aan en werk samen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld, in overeenstemming met Gods plan.

Over de Scheppingsperiode

De Periode van de Schepping begint op 1 september met het ‘feest van de schepping’ en loopt tot 4 oktober, waarop vanwege St. Franciscus wereldwijd Dierendag wordt gevierd. Wereldwijd wordt in meerdere christelijke tradities in kerken extra aandacht gegeven aan de zorg voor de schepping. Dit gebeurt met gebedsbijeenkomsten, natuurwandelingen, opruimacties, documentaire-avonden en vegetarische barbecues.

De KNR is een van de oprichters van de Laudato Si’ Alliantie Nederland.

Download het liturgisch materiaal voor de Periode voor de Schepping

Download hier de samenvatting van de Boodschap van de paus 

 

Delen