Laatste Missionaire Agenda is verschenen. KNR stopt met uitgave tijdschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk

De allerlaatste Missionaire Agenda is deze week verschenen.  Na veertig jaar komt er een einde aan het werkschrift voor parochiële groepen voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk. Het blad was een initiatief van de toenmalige Nederlandse Missieraad (NMR). Na opheffing van de NMR in 2008, besloot het Bestuur KNR de uitgave van het blad over te nemen. Het tijdschrift dat viermaal per jaar verscheen is in eerste instantie bedoeld voor alle parochiële vrijwilligers die zie bezighouden met missie, ontwikkelings- en vredeswerk in brede zin. In elk nummer was er aandacht voor de campagnes van de katholieke missionaire organisaties die op het kerkelijke collecterooster staan. Daarnaast bevatte het tijdschrift artikelen over tal van onderwerpen op het gebied van gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping. Ook waren er diverse columnisten uit binnen- en buitenland.

In veertig jaar Missionaire Agenda zijn er veel veranderingen geweest: zowel in de vorm als in de inhoud. De focus werd verbreed: niet alleen aandacht voor ontwikkelingen in het Zuiden, maar ook voor de situatie in Nederland. Zoals de missie veranderde, veranderde ook het blad: aandacht voor buitenlandse missionarissen die naar ons land komen; artikelen over jonge missionaire werkers die voor een kortere periode elders in de wereld gaan wonen en werken om bij te dragen aan een betere wereld. Er werd geschreven over migrantenkerken en vormen van bijzonder pastoraat. Maar vanaf het begin kwamen ook steeds mensen van over de hele wereld aan het woord: vrouwen die in kleine coöperaties in Azië of Latijns Amerika samen werkten aan een beter bestaan voor hun families, missionarissen die zich hun leven lang inzetten voor meer gerechtigheid, bisschoppen, jongeren. Al voor het uitkomen van de encycliek Laudato Si’ was ook zorg voor de Schepping een steeds terugkerend thema.

Verder met digitale Nieuwsbrief

Het Bestuur KNR heeft besloten te stoppen met de uitgave van het papieren tijdschrift. Door vergrijzing en fusies in parochies nam het aantal lezers af. Daarnaast dwingt een kleiner wordende KNR het bestuur keuzes te maken. De aandacht voor thema’s als gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping blijven echter van belang en de KNR zal er ook over blijven publiceren. In de eerste plaats in het KNR-Bulletin en via de digitale Nieuwsbrief Missionaire Agenda. Verder is er samenwerking gezocht met Missio en hun blad Kerk Wereldwijd, waarvoor de stafmedewerkers die in de redactie van de Missionaire Agenda zaten, viermaal per jaar een bijdrage zullen verzorgen.

Laatste nummer

Het laatste nummer is een extra dikke uitgave geworden. Naast aandacht voor de komende Vastenactie en de gebruikelijke liturgische suggesties zijn er veel interviews en achtergrondverhalen. Hierin komen diverse aspecten van missie aan bod. Kern van veel verhalen is dat missie blijft gaan over de zorg voor kwetsbaren en voor de aarde, over het vertellen van de Blijde Boodschap niet in alleen in de kerk, maar juist daarbuiten. In de laatste redactievergadering werd gezegd dat het missiewerk en ook het werk van de Missionaire Agenda het werk is van zaaiers. Het redactioneel eindigt dan ook met een citaat van zuster Michel Keesen in een artikel uit Missionaire Agenda 18-4 (werkjaar 2002-2001): “Het zijn maar kleine zaadjes die je mag zaaien, die je maar hoeft te zaaien. Een ander, de Ander heeft de grond daarvoor al klaar gemaakt. Onze taak is het om zoveel zaad te zaaien, dat er geen plaats is voor al te veel kwaad.”

Lees Missionaire Agenda 2023 nummer 4

Abonneren op de Nieuwsbrief Missionaire Agenda

Meer over Kerk Wereldwijd

 

 

Delen