Extra dik zomernummer KNR Bulletin

Het zomernummer van het KNR Bulletin is dit keer extra dik.

Op 9 juni presenteerde de KNR haar bijdrage voor de Synode 2021 – 2023. Tijdens deze bijeenkomst gaven enkele religieuzen uit binnen- en buitenland een eerste reactie, evenals bisschop de Korte. Allemaal zeer de moeite waard. Daarom zijn alle teksten – inclusief het slotdocument van de KNR en de bijdrage van UCESM – in zijn geheel overgenomen in dit Bulletin.

Teksten synodaal proces

Een centraal begrip in het hele synodale proces van met elkaar op weg zijn, is ‘luisteren’. Dat was ook het thema van de Boodschap van paus Franciscus voor wereldcommunicatiedag. Enkele citaten uit deze boodschap kunt u teruglezen bij de Teksten om over na te denken. Luisteren is ook een belangrijk element in de begeleiding van jonge zoekenden en jonge religieuzen in het begin van hun vorming. ‘Wat verlang je?’ was daarom het thema van de Atelierdag voor vormings- en roepingsverantwoordelijken in april. Om te weten wat jonge mensen zoeken, moeten we goed naar hen luisteren. Een kort verslag van deze dag is te vinden in bij de rubriek Religieus Leven. Daar ook een terugblik op het afscheid van Pierre Humblet, voormalig stafmedewerker voor Toekomst Religieus Leven.

Franciscus van Sales

De Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de Salesianen van Don Bosco gedenken dit jaar wereldwijd de 400ste sterfdag van deze heilige. Nog altijd worden religieuzen en anderen door hem geïnspireerd. De redactie ging op bezoek bij een kring van leden van de Salesiaanse Familie om te horen hoe zij de woorden van Sint Franciscus proberen te verstaan in deze tijd en meenemen in hun eigen dagelijkse leven.

Verder zijn er twee projecten uitgelicht die gesteund worden met geld van de religieuzen via KNR-PIN  en AMA: stichting Anders en het werk van pater Jens in Irak. Tot slot in de zomernummer veel boeken en enkele exposities die ons kunnen inspireren.

Lees het hele Bulletin

 

Delen