KNR biedt gebeden aan voor de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren

Komend jaar, 2025, zal een Heilig Jaar zijn. Ter voorbereiding daarop is 2024 een Jaar van Gebed. De KNR reikt, vanuit de verschillende religieuze tradities teksten aan die dit Jaar van Gebed kleur kunnen geven. Daarbij sluiten we aan bij het thema van het Heilig Jaar: ‘Pelgrims van Hoop’

Cenakeltijd: tussen Hemelvaart en Pinksteren

In dit kader biedt de KNR een korte serie met gebedsintenties in de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren. Deze tien dagen heten de Cenakeltijd. Daarmee verwijzen we naar de tijd dat de leerlingen van Jezus definitief afscheid van Hem hebben genomen tot aan de uitstorting van de H. Geest. In die dagen hielden de leerlingen verblijf in de “bovenzaal” (Hand.1,13), het Cenakel, waar ook het Laatste Avondmaal plaats had gevonden. Die tien dagen waren een tijd van wachten op de H. Geest, die Jezus beloofd had.

Per dag biedt de bundel een citaat uit de encycliek Spe Salvi van paus Benedictus XVI uit 2008 en enkele gebeden en bezinnende teksten dit passen bij het thema Pelgrims van Hoop.

 

Download de Gebeden van Hemelvaart tot Pinksteren

Delen