Kleine initiatieven tegen armoede in gesprek met minister Schouten

logo Kleine Armoede Hulp

Op 21 maart organiseerde Kleine Armoede Hulp en de Haella Stichting een bijeenkomst met minister Schouten en  35 informele initiatieven die zich inzetten tegen armoede en eenzaamheid. Deze kleine initiatieven werken diep in de haarvaten van de samenleving. De minister zegde toe dat zij  gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat om de problemen waar deze organisaties tegen aan lopen aan de orde te stellen.

Kleine Armoede Hulp

Kleine Armoede Hulp is fonds van 35 vermogensfondsen die kleine armoede en eenzaamheidsprojecten ondersteunen.  Ook de religieuzen ondersteunen dit via KNR-PIN.  De minister was zichtbaar onder de indruk van de vele kleine en vaak informele initiatieven. Ze roemde de moed, kracht en inzet en oprechte betrokkenheid van deze organisaties bij mensen in de problemen.

Vol passie en betrokkenheid luisterde ze naar de verhalen van deze organisaties. Ze nodigde hen allemaal uit om hun verhaal te doen. Dat deed de aanwezigen zichtbaar goed. Te vaak worden ze niet gehoord, hier vandaag wel.

Weinig support voor informele initiatieven

De initiatieven vertelden over hoe vaak er niet naar hen geluisterd wordt door overheid en instanties, over de moeite die ze hebben om aan geld te komen. Dit komt o.a. omdat veel van het geld van de overheid allereerst naar grote welzijnsorganisaties gaat. Bovendien ervaren vrijwel alle projecten  te weinig support van lokale gemeenten bij het vinden van een pand voor hun activiteiten. Zij zijn het die bij mensen achter de voordeur komen, die de mensen die door overheid en instanties niet bereikt worden wél bereiken. Zij weten tegen hoeveel barrières mensen in armoede aanlopen. Toch worden ze veel te vaak niet gehoord en zitten niet bij de beleidsmakers aan tafel. Hun verhalen maakte diepe indruk op alle aanwezigen.

Toezegging minister

De minister riep hen op om soms best brutaler te zijn als er niet geluisterd wordt. Ze vertelde over de beperkingen waar de overheid tegen aan loopt. Ook deed ze de toezegging om in het gesprek dat ze binnenkort heeft met de VNG de obstakels waar deze organisaties tegen aan lopen aan de orde te stellen.

Alle deelnemers waren geraakt door de warme en oprechte betrokkenheid van de minister.

Meer over Kleine Armoede Hulp

Meer over KNR-PIN

Delen