“Kies voor het leven, kies voor de toekomst”, oproep paus aan de wereldleiders tijdens klimaattop

Paus Franciscus

Paus Franciscus kon in verband met zijn gezondheid niet zelf aanwezig zijn op de klimaattop in Dubai (30 november – 12 december 2023), maar hij deelde wel zijn toespraak voor deze gelegenheid.  De toespraak werd zaterdag 2 december aan de aanwezige wereldleiders voorgelezen door kardinaal Pietro Parolin. Paus Franciscus roept de wereldleiders daarin op om nationale belangen achter zich te laten en waardig te kiezen voor het belang van de aarde, de jongeren, de kwetsbaren.

Op de website van de Laudato ‘Si Alliantie Nederland is de hele toespraak terug te lezen in een Nederlandse vertaling. De paus spreekt onder meer over zijn motivatie: “We zijn onze omgeving aan het vernietigen. Daarmee beledigen we God; brengen we alle mensen in gevaar en zorgen we voor onderlinge strijd. Ik spreek hierover, omdat klimaatverandering gaat over sociale problemen op de hele wereld. Laten we alstublieft hier en vandaag kiezen voor het leven en voor de toekomst. Luister naar de schreeuw van de aarde. Luister naar de smeekbeden van de armen, denk aan de hoop van de jongeren. We hebben een grote verantwoordelijkheid.”

Verantwoordelijkheid

De paus wijst op de verantwoordelijkheid voor de huidige klimaatsituatie: “Velen beschuldigen de armen en de hoge geboortecijfers. Dit zijn leugens die we moeten tegenspreken. Bijna de helft van de wereld die leeft in armoede, stoot maar tien procent van de broeikasgassen uit. De armen zijn de slachtoffers van wat er gebeurt. Denk maar eens aan de akelige situatie van inheemse volken, ontbossing, de onzekerheid van water en voedsel en gedwongen verhuizingen. Geboorten zijn niet het probleem, maar de nieuwe vormen van kolonisatie. Veel arme landen hebben al een zware economische schuld; de ontwikkeling van deze landen mag niet bestraft worden. Erken juist dat bepaalde landen een ‘ecologische schuld’ hebben ten opzichte van vele andere landen. Vanwege deze ecologische schuld is het rechtvaardig om de economische schulden kwijt te schelden.”

Nieuwe manier van samenwerken

De paus roept de aanwezigen op tot een nieuwe manier van samenwerken: “Wij zijn aan zet om op een nieuwe manier te gaan samenwerken en te doen wat volkeren en jongeren van ons vragen. Laten we eigenbelang en nationalisme achter ons laten. Laten we samen een visie omarmen, dit zal helpen om de ecologische ommekeer te maken. Ik verzeker u dat de Katholieke Kerk dit zal steunen. De Kerk zet zich in voor onderwijs en dat iedereen kan deelnemen, evenals voor een gezonde levensstijl. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid en ieders bijdrage is nodig.”

Jezuïet Nicolaas Sintobin zorgde voor een Nederlandse vertaling. Deze is te lezen op de website van de Laudato Si’ Alliantie. Daar vindt u ook de korte toespraak die namens de paus is gehouden bij de opening van het geloofspaviljoen op de COP28.

Delen