Kerstboodschap voorzitter KNR; “Vrede door gerechtigheid

“Vrede door gerechtigheid”,
zo heet de plaats waar Hij wonen wil.
Ubi caritas et amor
…dan maakt Gij de schepping weer nieuw;
eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest!

 

Echter, vol onvrede is heel de aarde.
Het is niets nieuws, maar
deze realiteit dringt zich aan ons op:
armoede, verwoesting, ook heel dichtbij.
Gewone mensen betalen de prijs en vluchten.

 

Gerechtigheid geeft wat God toekomt
– dankbaarheid, geloofsvertrouwen –
en aan mensen wat de mens toekomt.
Gods Zoon komt en blijft en laat het ons zien:
vrede; dat al wat leeft ten volle leeft.

 

Te midden van angst en geweld, ’s nachts,
beseffen wij dat de Eeuwige een nieuw begin maakt
met ons, ondanks alles, ook nu weer.
Luisteren…
en zolang wij dit samen vieren, is er hoop:

 

dat wij Hem ontmoeten Die met ons is,
in Woord en Brood en naaste;
dat wij mens worden zoals Jezus Christus en
meewerken in Zijn Geest, waarachtig, tot
Gerechtigheid die Vrede baart.

Mede namens de andere bestuursleden van de KNR en al haar medewerkers
wens ik u een Zalig Kerstmis en Gods zegen en al het goede voor 2024.

Pater Mark-Robin Hoogland C.P., voorzitter

 

Download Kerstboodschap KNR 2023 als pdf

Delen