Kerkelijke leiders roepen regeringen op anti-kernwapenverdrag te tekenen

Op vrijdag 22 januari 2021 treedt het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens in werking. De meest vernietigende van alle massavernietigingswapens worden al langer als immoreel beschouwd. Met dit VN-verdrag worden ze nu eindelijk ook illegaal. Een groot aantal katholieke bisschoppen en leiders van katholieke organisaties, waaronder de KNR, roepen hun regeringen op dit verdrag ook te ratificeren.

 

In de brief schrijven bisschoppen en leiders van veel katholieke organisaties wereldwijd dat zij de de inwerkingtreding van het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens verwelkomen. Ze vindt het bemoedigend dat een meerderheid van de VN-lidstaten het nieuwe verdrag actief steunt en het aanvaardt, ondertekent en ratificeert. Opiniepeilingen tonen aan dat die steun wereldwijd is. De brief is namens de Konferentie Nederlandse Religieuzen ook ondertekend door voorzitter abt Bernadus Peeters en door bisschop Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

In de voetsporen van paus Franciscus
Maar juist de landen die de beschikking hebben over nucleaire wapens en hun bondgenoten hebben het verdrag niet getekend. De briefsschrijvers roepen juist deze staten op het verdrag ook te tekenen. Ze treden hiermee in de voetsporen van paus Franciscus. Al in 2017 sloot het Vaticaan, zich als een van de eersten aan bij het akkoord aan. En tijdens zijn historische bezoek in november 2019 aan de in 1945 gebombardeerde steden Hiroshima en Nagasaki, veroordeelde de paus uitdrukkelijk zowel het gebruik als het bezit van kernwapens door welke staat dan ook. Vrede kan niet worden bereikt door de dreiging van totale vernietiging, onderstreepte de paus toen. Hij drong aan op steun voor de belangrijkste internationale juridische instrumenten van nucleaire ontwapening en non-proliferatie, zoals het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens.

Fratelli Tutti
In de brief van de kerkelijke leiders wordt ondermeer verwezen naar de jongste encycliek  Fratelli Tutti; “We worden allemaal samen gered of niemand wordt gered”, schrijft de paus  daar. “Is het mogelijk voor ons om open te staan voor onze buren als een familie van naties.” Internationale samenwerking is in deze tijd essentieel om de grote crises aan te pakken: de Covid-19 pandemie, de klimaatcrisis, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de universele dreiging van nucleaire wapens. De briefschrijvers wijzen ook op de enorme menselijke en ecologische gevolgen van een kernoorlog, maar ook van testen met kernwapens of mogelijke ongelukken.

Nobelprijs voor de vrede
Daarnaast vragen ze andere kerkelijke leiders zich aan te sluiten en zich te beraden op de financiële investeringen en beleggen. Ze roepen op niet langer te investeren in bedrijven die zich bezig houden met de productie van nucleaire wapens of te zaken te doen met banken of andere partijen die daarin beleggen.

Tot slot schrijven de kerkelijke leiders dat zij “geloven dat Gods geschenk van vrede aan het werk is om oorlog te voorkomen en geweld te overwinnen.” Daarom feliciteren ze op deze historische dag van 22 januari 2021 de leden van de katholieke Kerk die decennialang de voorhoede hebben gevormd ​​van basisbewegingen die zich verzetten tegen kernwapens. Dat zijn onder meer katholieke vredesbewegingen zoals  Pax Christi International , die deel uitmaken van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens (ICAN) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen.

Lees de hele brief in het Engels

Delen