Kerkelijke Instelling Monialenzorg Someren opgeheven. Einde aan Huize Witven

Ondertekening schenkingsovereenkomst KIMS
KIMS-voorzitter Adrie van Grinsven en KNR-voorzitter pater Mark-Robin Hoogland cp ondertekenen de schenkingsovereenkomst.

Eerder deze maand, op 1 december is de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS) opgeheven. Deze instelling droeg zorg voorde exploitatie van Huize Witven in Someren, een plek voor oudere monialen van diverse ordes en congregaties.  Jarenlang was het een unieke leef- en werkgemeenschap van oudere religieuzen. Begin 2021 vertrokken de laatste zusters  vanuit Witven naar diverse andere plaatsen en eind dit jaar kwam er een einde aan de KIMS.

Samenwerking in zorg oudere religieuzen

KIMS en Huize Witven waren een goede voorbeelden van hoe religieuzen samenwerken op het gebied van ouderenzorg. KIMS is in de tweede helft van jaren ’80 opgericht toen de zusters van de Goede Herder Huize Witven openstelde voor religieuzen van andere ordes en congregaties. Dit gebeurde op verzoek van de KNR. In KNR-verband werd toen al enige tijd gesproken over mogelijke oplossingen voor de vergrijzing en de zorg voor kleiner wordende communiteiten van monialen (slotzusters). Huize Witven bood een goede oplossing. De zusters van de verschillende ordes en congregaties konden er redelijk zelfstandig samen een eigen communiteit vormen met een eigen refter, kapel en recreatieruimte. Voor de verbouwingen die hiervoor nodig waren werd een beroep gedaan op de onderlinge solidariteit van de religieuzen via de KOS (Kommissie Onderlinge Solidariteit)

Sluiting Huize Witven

Door nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg en het kleiner worden van de communiteiten, is besloten Huize Witven te sluiten. In 2021 vertrokken de laatste zusters. Vanwege corona was er geen goed afscheid mogelijk. Daarom is er op 15 september 2023 alsnog een afscheidsbijeenkomst en eerbetoon geweest voor bewoners, oud-medewerkers en vrijwilligers. Hierbij zijn o.a. twee herdenkingsborden onthuld.

Laatste bestuur KIMS

Laatste Bestuur van KIMS: v.ln.r. penningmeester Marijn van
Zon, secretaris zuster Angela Holleboom ocs, voorzitter Adrie van
Grinsven | foto: Mario Knoops

Einde KIMS

Door het sluiten van Huize Witven en de verkoop van gebouwen en gronden, kon de KIMS worden opgeheven. Dit gebeurde per 1 december van dit jaar. Het liquidatiesaldo is geschonken aan de KNR d.m.v. een schenkingsovereenkomst. Daarin is opgenomen dat de KNR de gelden “uitsluitend aanwenden ten behoeve van de toekomst van religieus leven in Nederland
in het algemeen en die van monialen in het bijzonder en om de samenwerking van religieuze instituten in Nederland te bevorderen en te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.”

In het KNR-Bulletin van december leest u een uitgebreid artikel over Huize Witven en KIMS

 

 

Delen