Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd voor de tweede sessie van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
De synode vindt plaats in oktober 2024 te Rome.

Voor Nederland zal mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht deelnemen. Mgr. Hoogenboom nam ook deel aan de eerste sessie van de synode die in oktober 2023 plaatsvond.

Een missionaire, synodale Kerk

Het Instrumentum Laboris heeft als titel ‘Hoe een missionaire synodale Kerk te zijn’. Het document is de vrucht van de consultatie die begin dit jaar wereldwijd in de Katholieke Kerk heeft plaatsgevonden. Ook de rapporten die de parochiepriesters hebben gepresenteerd tijdens hun driedaagse werkbijeenkomst eind april 2024 in Rome, zijn erin verwerkt.

De tekst begint met een citaat van de profeet Jesaja (25, 6-8), die een beeld schetst van een overvloedig en weelderig banket dat door de Heer op de berg Sion wordt bereid, een symbool van verbondenheid bestemd voor alle volkeren.

Lees de Engelse tekst van het Instrumentum Laboris

Lees een werkvertaling van het document met de meest gestelde vragen

Lees een werkvertaling van de korte presentatie van het Instrumentum Laboris

 

Delen