Nieuwe inspiratiegids voor Periode van de Schepping ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’

Banner Scheppingsperiode 2023

Van 1 september tot en met 4 oktober wordt de Periode van de Schepping gevierd. Daarvoor heeft de Laudato Si’ Alliantie Nederland samen met Ecokerk allerlei bezinnende en verbindende ideeën verzameld in een inspiratiegids, inclusief liturgieën voor de zondagse vieringen. Thema: ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’

Opdracht voor alles wat ademt en leeft

De ideeën en gebeden rondom het thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’ zijn voor gebruik in de geloofsgemeenschap. Bisschop de Korte, voorzitter Laudato Si’ Alliantie Nederland: “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengen ons dichter bij onze Schepper. Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt”. Het thema verwijst naar de noodzaak van verduurzaming, natuurherstel en redding. De rijkdom aan planten- en diersoorten gaat door toedoen van de mens helaas sterk achteruit. Door samen te bidden, vieren en veranderen, werken we aan een leefbare aarde en toekomst voor alles wat ademt en leeft.

Zoeken naar biodiversiteit

De gids geeft inspiratie voor invulling van de Scheppingsperiode. Hij bevat liturgieën voor vijf zondagen en de Wereldgebedsdag voor de schepping, maar geeft ook tal van ideeën om gesprekken aan te gaan in de parochie en samen te zorgen voor de natuur.  Daan Savert, van de Laudato Si’ Alliantie Nederland werkte samen met collega’s van Ecokerk Vlaanderen aan deze inspiratiegids. Savert: “Bij het werken aan dit liturgische materiaal viel het me op dat je voor het thema biodiversiteit gewoon de Bijbelteksten van het kerkelijk leesrooster kunt volgen. Dan zie je keer op keer hoe groot Gods liefde is voor alles wat ademt en leeft. Je hoeft er in de Bijbel absoluut niet geforceerd naar te zoeken.” Savert: “Ik hoop dat deze teksten, liederen en gebeden mensen in beweging en tot verwondering brengen!”

Achtergrond

Al sinds 1997 wordt van 1 september tot 4 oktober de schepping gevierd. Het idee is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken en is inmiddels een initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. Sindsdien publiceert de paus jaarlijks een boodschap voor deze dag van gebed en worden wereldwijd in veel kerken en gemeenschappen gebedsvieringen voor de schepping gehouden.

De inspiratiegids en boodschap van de paus zijn te vinden op www.laudato-si.nl.

Delen