Ineke Meulendijk nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk

Logo Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Op donderdag 1 juni start mevrouw Ineke Meulendijk-Giese MSc als meldpuntfunctionaris op het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag voor de Rooms-Katholieke Kerk. In haar vorige baan was mevrouw Meulendijk beleidsadviseur van verschillende gemeentes op het gebied van onder meer onderwijs, jeugd, veiligheid, gezondheid en welzijn.

Het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Het is het adres voor vragen, signalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Mw. Meulendijk is daar met ingang van 1 juni 2023 het eerste aanspreekpunt. Zij volgt in deze functie mevrouw mr. Monique Braspenning op.

De nieuwe meldpuntfunctionaris is gemotiveerd om iets te kunnen betekenen voor de doelgroep. “Grensoverschrijdend gedrag, zeker binnen de kerk, slaat een diepe wond bij mensen. Goed beleid dient de veiligheid en integriteit te waarborgen. Een goed functionerende klachtencommissie is essentieel om onbevooroordeeld en zorgvuldig met signalen van het tegendeel om te gaan”, aldus de nieuwe meldpuntfunctionaris.

Meer over het Meldpunt

Delen