In juni zijn er diverse kennismakingsdagen met religieus leven

Op een kruispunt

Wie kennis wil maken met het religieuze leven en wil onderzoeken of dit een mogelijke levensweg zou kunnen zijn, kan in juni op diverse plaatsen terecht. Verschillende ordes en congregaties organiseren in deze maand kennismakingsdagen.

Hoor je Mij?

Negen vrouwengemeenschappen in het bisdom Den Bosch en de omgeving Nijmegen nodigen je uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden (en soms mee te eten) met de gemeenschap. Dit kan eens per maand op een zaterdagochtend- of middag in een van de deelnemende kloosters/ gemeenschappen.

3 juni Clarissen Megen

Vrouwen tot veertig jaar zijn welkom om te komen kennismaken. De zusters willen Christus navolgen in verbondenheid met elkaar en allen die bij ons komen, naar het voorbeeld van Clara van Assisi.

Meer informatie en aanmelden

24 juni: Dominicanessen van de H. Familie, Nijmegen

Dominicanessen van de H. Familie hebben vier pijlers in hun spiritualiteit: gemeenschap, gebed, studie en verkondiging. Gestart als diocesane onderwijscongregatie hebben zusters er nu betaalde en onbetaalde taken vanuit voortgaande studie in allerlei werk en verkondiging in kerk en maatschappij. Daarbij wordt gelet op de noden van de tijd, nu met name de opbouw van gemeenschap en de nieuwe evangelisatie & versterking van de geloofskennis. Vrouwen tot vijftig jaar zijn welkom.

Meer informatie en aanmelden

Kom en zie weekend in Egmond

De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om het pad van de broederschap te verkennen. Van 9 tot 11 juni 2023 geven zij belangstellenden de kans om een weekend lang  mee te leven in onze abdij te Egmond.

De gemeenschap van monniken is een gemeenschap die  leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Zij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee. Zij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen. Deze dagen willen zij samen met geïnteresseerden op zoek gaan of ze in de toekomst samen het evangelie vorm kunnen geven. Ze leiden je graag rond om alle aspecten van hun leven van binnenuit te leren kennen. Uiteraard zijn zij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen.

Meer informatie en aanmelden

Meer lezen over religieus leven en de vraag of dit iets voor jou kan zijn

 

Delen