Gebeden voor de Synode

zonder gebed geen synode

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode heeft meerdere gebeden beschikbaar gemaakt zodat men in onder meer de parochies wereldwijd mee kan bidden voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Franciscus gezegd en alle gelovigen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bidden. De gebeden zijn door de KNR ook aan alle ordes en congregaties verspreid.

Deze gebeden die het secretariaat beschikbaar heeft gemaakt met het oog op de synodebijeenkomst die in oktober in Rome plaatsvindt, zijn nu ook beschikbaar in een Nederlandse vertaling via rkkerk.nl 

Het gaat om gebeden voor verschillende momenten en gelegenheden. Zo is er een aantal gebedsintenties die door de week kunnen worden gebeden. Voor de 25e  (24 september) en 26e zondag (1 oktober) van het liturgisch Jaar (A) zijn er meerdere voorbeden en voor de 26e zondag is er bovendien een plechtige slotzegen beschikbaar.

Gebedenbundel

Eerder al publiceerde de KNR een gebedenbundel om de Synode in oktober biddend te blijven ondersteunen. Het  is een bundeling van gebeden, fragmenten uit het Instrumentum Laboris en suggesties voor Bijbelteksten. De bundel is verspreid onder de religieuzen en is hier te downloaden.

 

Delen