Frater Broer Huitema gekozen in Bestuur KNR

Frater Broer Huitema cmm

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni is frater Broer Huitema cmm gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur KNR. Frater Huitema is op dit moment provinciaal overste van de Fraters van Tilburg. Hij heeft jarenlange bestuurlijke ervaring, o.a. ook als Algemeen Overste van de fraters. Daarnaast is hij betrokken bij AMA en Mensen met een Missie.

Frater Huitema vindt het werk van de KNR belangrijk voor de vele religieuze instituten die in een fase van voltooiing zijn. De ondersteuning van de KNR is daarbij onmisbaar. Daarnaast hecht hij grote waarde aan het zoeken naar nieuwe vormen van religieus leven en samenwerking met nieuwe gemeenschappen. Daar zal hij zich ook voor blijven in zetten. Frater Huitema is bestuurslid van de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen.

Afscheid

Tevens is afscheid genomen van twee bestuursleden: broeder Bram Hommel van de broeders van Huijbergen en zuster Melina Polo spss. Zij waren respectievelijk vijf en vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur en daarvoor ook lange tijd betrokken bij andere commissies van de KNR zoals de CMBR en Kleurrijk Religieus Leven.
In de vergadering werden beiden hartelijk bedankt voor hun grote inzet voor de KNR.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de KNR bestaat nu uit:

Pater Mark-Robin Hoogland, voorzitter
Zuster Monica Raassen, vicevoorzitter
Zuster Sara Böhmer, secretaris en penningmeester
Zuster Ancilla Martens, lid
Zuster Emmanuele Sipkema, lid
Frater Broer Huitema, lid

Het Bestuur wordt bijgestaan door de heer Simon Evers als secretaris-generaal.

 

 

 

 

 

Delen