Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

Foto: Ramon Mangold

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land.
Het gebed is op Aswoensdag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, organiseert.

De KNR beveelt dit initiatief van harte aan bij haar leden, en roept hen op eraan deel te nemen en/of in de communiteiten het gebed voor de vrede te versterken.

Meebidden

Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond. De volgorde is als volgt:

 • Bisdom Den Bosch, 8.30 uur mis in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
  Celebrant: mgr. de Korte.
 • Bisdom Breda, 10.30 uur in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, te Zundert, aansluitend aanbidding tot 12.00 uur. Celebrant mgr. Liesen (e/o pastoor H. van Geel).
 • Bisdom Rotterdam, 12.45 uur in de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth.
  Celebrant: mgr. Van den Hende.
  Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
 • Bisdom Haarlem-Amsterdam, 17.00 uur in de H. Mariakerk in Bussum.
  Celebrant: mgr. Hendriks.
 • Bisdom Groningen-Leeuwarden, 17.00 uur in de Sint-Jozefkathedraal, Engelse mis.
  Celebrant: pastoor Jellema.
 • Militair ordinariaat, 17.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk in Maastricht.
  Celebrant: mgr. De Jong.
 • Aartsbisdom Utrecht, 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht.
  Celebrant: kardinaal Eijk.
  Aansluitend aan de eucharistieviering is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
 • Bisdom Roermond, 19.00 uur in alle dekenale kerken van het bisdom.

24 uur voor de Heer

Omdat 9 maart deels samenvalt met de “24 uur voor de Heer” op 8 en 9 maart 2024, is er in sommige bisdommen aansluitend op de mis voor de synode en voor vrede tijd voor (eucharistische) aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Lees hier meer informatie.

De “24 uur voor de Heer” zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Kijk voor verdere gebedsmomenten in de context van “24 uur voor de Heer” ook op de websites van de bisdommen.

Delen