Eerste Hoor je Mij? kennismakingsdag bij SSpS zusters in Tilburg

Op zaterdag 23 september organiseren de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS) een kennismakingsdag in het kader van Hoor je Mij?  Dit is een initiatief van verschillende vrouwelijke religieuze gemeenschappen. Zij nodigen jonge vrouwen uit om een kijkje te nemen.
Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden en te eten met de gemeenschap. 23 september is de eerste kennismakingsdag bij de SSpS-zusters in Tilburg.

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest SSPS

De congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest is een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen. Discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties.
Zij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk.
Ze zetten zich in voor mensen in een kwetsbare positie, door aandacht en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning. Wat hen bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest. In ons land zijn er communiteiten in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Uden.

Meer over hun leven en werk in Amsterdam

Meer over de zusters SSpS

Informatie en aanmelden

Meer over Hoor je Mij? en de andere deelnemende gemeenschappen

Delen