Dominicaan Michael-Dominique Magielse een van de nieuwe presentatoren van het Geloofsgesprek

Drie nieuwe presentatoren Geloofsgesprek. Foto KRO-NCRV
De drie nieuwe presentatoren van het Geloofsgesprek. Foto: Joy Hansson / KRO-NCRV

Het KRO-NCRV programma Geloofsgesprek wordt vanaf zondag 3 maart door drie nieuwe gezichten gepresenteerd. Mediapriester Roderick Vonhögen, theoloog Willien van Wieringen en dominicaan Michael-Dominique Magielse nemen het stokje over van drijvende kracht Leo Fijen, die deze zondagmorgengesprekken sinds 2010 voerde. Vonhögen, van Wieringen en Magielse wisselen elkaar wekelijks af en zijn vanaf zondag 3 maart om 09:45 uur te zien in Geloofsgesprek bij KRO-NCRV op NPO 2.

Geloofsgesprek dient als context voor de aansluitende live uitzending van de eucharistieviering. Elke zondagmorgen wordt een katholiek geïnterviewd over zijn of haar geloof. Welke rol speelt dat geloof in het dagelijkse leven van deze persoon? Op welke manier troost het, inspireert het, zet het in beweging?

Reinder van Dijk, producent Levensbeschouwing KRO-NCRV: “Vanaf aankomende zondag geven we Geloofsgesprek een vertrouwde, maar tegelijk vernieuwde draai. We blijven de wekelijkse getuigenissen van persoonlijk geloof vóór de eucharistieviering brengen, maar nu met drie nieuwe presentatoren. Deze gezichten staan voor de veelkleurigheid van het katholieke geloof in Nederland: Roderick Vonhögen, Willien van Wieringen en Michael-Dominique Magielse. We hopen dat hun verhalen opnieuw mensen zullen inspireren over hoe het geloof ons door het leven draagt, juist in de huidige samenleving.”

Michael-Dominique Magielse OP

Magielse trad in 2015 toe tot de Orde der Predikers, gesticht door de H. Dominicus. Hij voltooide zijn noviciaat in Cambridge en legde zijn kleine professie af in 2016, gevolgd door zijn eeuwige professie in 2019.  Sinds augustus 2018 woont Magielse in de dominicanencommuniteit van Rotterdam, waar hij sinds 2022 ook prior is. Hij woont daar met zes medebroeders. Magielse is ook studentenpastor van een internationale gemeenschap in Rotterdam.
Vóór zijn religieuze leven was Magielse werkzaam als nieuwslezer bij de NOS-radio, als voice-over van Zembla (VARA) en als verslaggever, nieuwslezer en eindredacteur voor radio- en televisieprogramma’s van RTV Utrecht. De laatste jaren combineerde hij zijn journalistieke werk met de deeltijdopleiding Bovendonk, de priesteropleiding voor mannen met een late roeping. In 2020 werd hij tot priester gewijd.

Willien van Wieringen

Van Wieringen is een neerlandicus en theoloog. Ze studeerde vanaf 1994 theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en studeerde in 1999 af bij Bijbelwetenschappen. In 2007 promoveerde ze aan de Universiteit van Tilburg met haar proefschrift Delila en de anderen. Van 2009 tot 2017 was ze gast-onderzoeker op het gebied van exegese van het Eerste Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Ze heeft van 1998 tot 2017 gewerkt als communicatiemedewerker bij bisdom Rotterdam.
Sinds 2009 is ze docent Oude testament en Hebreeuws aan Fontys Hogeschool in Utrecht. Daarnaast is ze de dirigent van middenkoor Incanto in de Nicolaaskerk in Zoetermeer en schrijft ze in samenwerking met anderen liturgische liederen.

Roderick Vonhögen

Vonhögen is mediapriester, online programmamaker, podcaster, spreker en mediadeskundige. Hij studeerde filosofie, theologie en communicatie in Louvain-la-Neuve, Brussel, Utrecht en Rome. Op 27 januari 1996 was zijn diakenwijding en op 19 oktober 1996 zijn priesterwijding. Beide ontving hij van kardinaal Simonis. Vonhögen is priester van het Aartsbisdom Utrecht, en assisteert naast zijn mediawerk in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Tussen 2009 en 2021 presenteerde hij de tv-programma’s Katholiek Nederland TV en Roderick zoekt licht, uitgezonden door RKK en later door KRO-NCRV.

Geloofsgesprek, elke zondag om 09.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2

Delen