Dom Rien van den Heuvel OSB overleden

Op 28 december 2022 overleed in zorgcentrum Aqua Viva te Nijmegen, na een kortstondig ziekbed Dom Rien van den Heuvel OSB. Van 1985 tot en met 2015 was hij lid van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Hij werd 84 jaar, was 64 jaar geprofest en 58 jaar priester. Van 1985 tot 2007 was hij de vierde abt van de Sint Paulusabdij te Oosterhout en van 2007 tot 2015 was hij de derde abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. De KNR is hem dankbaar voor zijn stille en volhardende inzet voor het monastiek leven in Nederland. Mag hij rusten in vrede en volgens zijn devies “in de liefde van Christus”.

 

Delen