Den Bosch en Rome biddend verbonden op 30 september 2023: Together – Taizéviering vanuit de Sint Jan

Taizé-viering voor de Synode in de Sint Jan Vierkant

Paus Franciscus nodigt jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uit om 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze samenkomst van Gods volk, ‘Together’, wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé en vindt plaats aan de vooravond van de synode. In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is tegelijkertijd, om 17.00 uur, een gebedsviering om samen te bidden met de jongeren op het Sint-Pietersplein.

Live verbinding met Rome

Bij de Taizéviering in de Bossche Sint-Janskathedraal zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk. De viering is ook via de livestream van de Sint Janskathedraal te volgen.

Nederlandse jongeren naar Rome

Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé. Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome. De synode staat in het teken van de vernieuwing van de kerk. Deze vernieuwing heet ‘synodaliteit’. Daarmee bedoelt de Katholieke Kerk dat iedere gelovige medeverantwoordelijkheid draagt in de kerk door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Franciscus benadrukt met deze gebedsviering het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken.

Luisterend op weg

De viering in de Sint-Janskathedraal is een initiatief van het project ‘Luisterend op weg’. Hierin werken de KNR, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch samen om een impuls te geven aan de synodale vernieuwing van de kerk.   Meer over Luisterend op Weg

Andere Togethervieringen

Ook op diverse andere plaatsen zijn vieringen, al dan niet met een liveverbinding meegevierd met Rome. Bijvoorbeeld bij het Franciscaans Jongerentreffen in Megen, de gemeenschap van de Dominicanen in Rotterdam, de Krijtberg in Amsterdam en bij de broeders van Huijbergen. Kijk voor een overzicht op de website van Together Nederland.

Nieuw Taizélied: Adsumus Sanctus Spiritus

Speciaal voor de gebedswake op 30 september is een nieuw Taizélied gecomponeerd op het Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest).  De tekst wordt al eeuwenlang gebruikt tijdens beslissende vergaderingen in de kerk zoals synodes en concilies. Zo ook tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Deze traditie wordt nu voortgezet. Bij alle voorbereidende ontmoetingen én tijdens de synode in oktober zal het gebeden worden. Het is een gebed gericht aan de Heilige Geest, waarin om hulp en wijsheid wordt gemaakt bij het onderscheiden van Gods wil. Beluister het hier. Op de site Luisterend op Weg vindt je ook de muziek.

 

Meer over de Synode

flyer Taizéviering Synode 30 september Sint Jan

 

 

 

Delen