De Laudato Si’ Alliantie Nederland en Micha Nederland leiden twaalf jongeren op tot groene rolmodellen in hun eigen omgeving.  

Zorg voor de aarde ben-white-unsplash

Kerken kunnen komend schooljaar jongeren afvaardigen voor de Jona Jaaropleiding.  Hiermee worden zij opgeleid tot groene rolmodellen in hun eigen omgeving. De opleiding is een initiatief van de Laudato Si’ Alliantie Nederland en Micha Nederland.

Het thema klimaatverandering bespreekbaar maken in de kerk. Dat is één van de beoogde resultaten van de initiatiefnemers. Uit onderzoek naar kerkgaande jongeren blijkt namelijk dat ruim 80 procent van de jongeren zich zorgen maakt over klimaatverandering en milieuvervuiling, terwijl maar één op de tien jongeren ervan overtuigd is dat kerkleiders zich zorgen maken. Harmen Niemeijer, directeur Micha Nederland: “Kerkgaande jongeren missen rolmodellen. En kerkleiders willen de thematiek wel bespreekbaar maken, maar ze weten niet hoe ze dat op een opbouwende manier kunnen doen. Met de Jona Jaaropleiding komen we tegemoet aan de behoefte van beiden.”

Programma

De deelnemende jongeren gaan aan de slag met thema’s als roeping, integral mission, leiderschap, bewegingsopbouw, ondernemerschap, lobby, activisme en storytelling. Ze ontmoeten inspirerende christelijke leiders en komen hierdoor terecht in een actief en inspirerend christelijk netwerk. Ook gaan ze aan de slag met opdrachten die passen bij hun eigen interesses en talenten, begeleid door een coach. Aan het einde van het jaar krijgen de jongeren een certificaat. Niemeijer: “Je kunt het vergelijken met de BKB-academie, maar dan voor christelijke wereldverbeteraars.”

Geloof

Het christelijke geloof speelt een belangrijke rol in de Jona Jaaropleiding. Daan Savert, Laudato Si’ Alliantie: “Wanneer je je laat raken door onrecht en ecologische crises, heb je hoop nodig. Vanuit het christelijk perspectief is hoop een deugd. Zo’n deugd komt je niet aanwaaien, maar moet je met vallen en opstaan oefenen. Ook moet je naar de bron van jouw hoop: uit welke bron put je? Waar haal je hoop en inspiratie vandaan? Hoe houd je het vol? We kijken ernaar uit om daar samen met de jongeren over na te denken.”

Waarom Jona

De jaaropleiding is vernoemd naar de profeet Jona, omdat hij een lastige opdracht kreeg van God. Savert:  “Jona vluchtte van zijn verantwoordelijkheid en had last van zijn eigen veroordelende gedachten. Hij wilde dat de wereld (Ninevé) zou veranderen, maar hij moest zelf ook veranderd worden. Dit geldt voor iedereen die geloofwaardig wil werken aan een hoopvolle toekomst.”

Initiatiefnemers

Micha Nederland is een netwerk van rechtzoekers en rechtbrengers die net als de profeet Micha kerken wijst op haar opdracht om gerechtigheid te dóén. Micha Nederland gelooft dat juist christenen de opdracht hebben gekregen om te streven naar gerechtigheid en hierin voorop zouden moeten lopen. Wij maken maatschappelijke thema’s die raken aan onrecht en levensstijl bespreekbaar in de kerk, zodat christenen in beweging komen en rechtbrengers worden in hun eigen lokale context.  

 De Laudato Si’ Alliantie Nederland promoot de visie van Paus Franciscus op de milieu- en klimaatproblemen en sociaal onrecht. Ontmoetingen tussen verschillende groepen, tussen mens en natuur en mens en God zijn daarbij van groot belang. Door de verbinding te ervaren met God, mensen en de aarde gaan we samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis.  De KNR is een van de leden van de Alliantie.

 Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Jona Jaaropleiding. Aanmelden kan tot 1 juni

 

Delen