Europese gebedsestafette voor vrede

gebed kaars

Net als in de afgelopen twee jaar organiseert de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder de 39 leden. Aan alle leden is gevraagd om minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart is Nederland aan de beurt. Op die dag wordt in alle Nederlandse bisdommen de mis opgedragen en gebeden voor de slachtoffers van de oorlog, en voor vrede in Oekraïne.

De KNR beveelt dit initiatief van harte aan bij haar leden, en roept hen op eraan deel te nemen en/of in de communiteiten het gebed voor de vrede te versterken.

Gebed voor vrede in alle bisdommen

Het gebed en opdragen van de mis op vrijdag 17 maart vindt plaats op de volgende tijden en plaatsen:

  • Bisdom ’s-Hertogenbosch: 08.30 de eucharistie in de St. Jan, en aansluitend gelegenheid voor aanbidding van het Heilig Sacrament.
  • Bisdom Rotterdam: 12.00 uur aanbidding en 12.45 uur eucharistie in de Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95 te Rotterdam.
  • Bisdom Groningen-Leeuwaren: 12.30 uur mis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.
  • Aartsbisdom Utrecht: 19.00 uur aanbidding en eucharistie in de St. Catharinakathedraal.
  • Bisdom Breda: de gebedsestafette wordt gecombineerd met “24 uur voor de Heer”, dat al gepland stond voor 17 maart. De heilige mis wordt gevierd in de kathedraal en is te volgen via livestream.
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam: viering in het Diocesaan Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het is voor de pelgrims mogelijk een hele pelgrimage-dag te doen. (In het Heiligdom wordt een grote groep Oekraïense vluchtelingen opgevangen).
  • Bisdom Roermond: er wordt in alle dekenale kerken de eucharistie opgedragen voor de vrede en ook voor de slachtoffers van de aardbevingen.

Kijk voor meer en aanvullende informatie ook op de websites van de verschillende bisdommen.

Delen