Boodschap van de paus voor werelddag voor migranten en vluchtelingen

Boodschap voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen

In zijn jaarlijkse boodschap voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen (25 september) benadrukt paus Franciscus dat elk mens de vrijheid moet hebben om te kunnen emigreren of in zijn land te blijven. De paus toont zich in zijn boodschap kritisch over wapenhandel, economisch kolonialisme en de plundering van hulpbronnen. Hij stelt vast dat conflicten, natuurrampen, de gevolgen van klimaatverandering of de onmogelijkheid om een waardig en welvarend leven te leiden in hun land van herkomst miljoenen mensen dwingen hun vaderland te verlaten. Hij doet een beroep op de gemeenschappelijke inzet van iedereen om armoede, angst, wanhoop en andere oorzaken van migratie te bestrijden. Er moet een einde komen aan vervolgingen, oorlogen en verarming.

Om van migratie een echt vrije keuze te maken, moeten we ernaar streven om iedereen een eerlijk deel van het algemeen welzijn, respect voor fundamentele rechten en toegang tot integrale menselijke ontwikkeling te verzekeren, schrijft de paus. De vertaling van de gehele boodschap van de paus is te vinden op www.rkkerk.nl

Delen