Definitieve vertaling boodschap van de paus bij Roepingenzondag

Foto: Ramon Mangold

Zondag 30 april was het Roepingenzondag. In de katholieke kerk wordt gebeden en stilgestaan bij onze roeping en speciale aandacht gevraagd voor roepingen tot het religieuze leven, priester- en diakenschap. Paus Franciscus schreef zoals gebruikelijk een boodschap voor deze roepingenzondag. De officiële Nederlandse vertaling is nu beschikbaar.

De paus begint zijn boodschap voor deze zestigste Roepingenzondag met het thema ‘Roeping: genade en zending’ met erop te wijzen dat roeping een geschenk is: “Het is een kostbare gelegenheid om opnieuw met verbazing te ontdekken dat de oproep van de Heer genade is, een gratis geschenk, en tegelijkertijd is het een verplichting om erop uit te gaan en het evangelie uit te dragen. Wij zijn geroepen tot een geloof dat getuigt en dat een sterke verbinding maakt tussen het leven van de genade, door middel van de sacramenten en de kerkgemeenschap, en het apostolaat in de wereld.”

Gemeenschappelijke zending

De paus geeft aan dat we een gemeenschappelijke zending hebben die we op allerlei wijzen vorm kunnen geven: “De gemeenschappelijke zending van ons allen als christenen is om met vreugde in iedere situatie, door onze houding en onze woorden te getuigen van wat wij ervaren, wanneer wij bij Jezus zijn en in zijn gemeenschap die de Kerk is. En dat vertaalt zich in werken van materiële en geestelijke barmhartigheid, in een gastvrije en zachtmoedige stijl van leven, die in staat is tot nabijheid, medeleven en tederheid, tegen de stroom in van een wegwerpcultuur en een cultuur van onverschilligheid.”

Kerk als symfonie van roepingen

Ieder van ons is geroepen maar ieder op zijn of haar eigen manier. “In de Kerk zijn wij allen dienaars volgens verschillende roepingen, charisma’s en bedieningen. […] Alleen in de relatie met alle anderen komt iedere specifieke roeping in de Kerk ten volle aan het licht met haar eigen waarheid en rijkdom. In deze zin is de Kerk een symfonie van roepingen waarbij alle roepingen in harmonie verenigd en verschillend zijn en samen ‘eropuit gaan’ om in de wereld het nieuwe leven van Gods Rijk uit te stralen.

 Lees de hele boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2023

Wil je ontdekken wat je eigen roeping is in de kerk en of dat misschien een roeping tot religieus leven kan zijn: Kom zelf eens kijken!

 

Delen