Boodschap paus voor Veertigdagentijd

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft, zoals elk jaar een boodschap gestuurd aan ons allen voor het begin van de Veertigdagentijd. Hij nodigt ons uit om ons te bezinnen op de relatie die er is tussen de ascese van de Veertigdagentijd en de synodale ervaring. Bij beide moeten we op weg gaan, een krachtsinspanning leveren. Het is een weg de berg op; dat vraagt om offer en concentratie. Aan de hand van het verhaal van Jezus die met drie leerlingen de berg Thabor beklimt en daar Mozes en Elia ontmoet, houdt paus Franciscus ons twee dingen voor: luister naar Jezus, en wees niet bang om hem te volgen in je dagelijkse bestaan.

Lees hier de volledige tekst: Boodschap paus Franciscus

Delen