Bisdom Rotterdam ontvangt de relieken van de H. Theresia van Lisieux

theresia van Lisieux

De relieken van de heilige Theresia van Lisieux zijn in de periode van 24 mei tot en met 16 juni in verschillende parochies in het bisdom Rotterdam. De HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal verwelkomt de relieken van 25 tot en met 31 mei. Ook belangstellenden van buiten het bisdom zijn van harte welkom.

Op vrijdag 24 mei komen de relieken van de heilige Theresia van Lisieux aan in het bisdom bij de kathedraal, waar plebaan Michel Hagen ze met een kleine ceremonie zal ontvangen. Daarna is er op zaterdag 25 mei ter welkom een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

De relieken zijn in de periode tot maandag 17 juni aanwezig bij tal van vieringen in de parochies HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam, H. Augustinus in Wassenaar en omgeving, HH. Petrus en Paulus in Leiden en de parochies van Den Haag. Ook worden er diverse andere activiteiten rondom Theresia van Lisieux georganiseerd. Bij alle vieringen en activiteiten zijn ook belangstellenden van buiten het bisdom van harte welkom.

Op 28 mei is er een speciale bijeenkomst voor priesters, diakens en religieuzen in het bisdom.

Theresia van Lisieux

Theresia van Lisieux werd in 1873 als Thérèse Martin geboren in de Normandische plaats Alençon. Al vroeg ontdekte ze haar roeping tot de Karmel en ze vroeg op veertienjarige leeftijd, tijdens een bedevaart naar Rome, paus Leo XIII om op vijftienjarige leeftijd te mogen intreden in de Karmel van Lisieux. Ze kreeg deze toestemming. Ze overleed in deze Karmel op 30 september 1897. We kennen haar spiritualiteit vooral door haar autobiografisch werk ‘Geschiedenis van een ziel’, haar brieven en haar gedichten.

Voor verdere data en informatie, zie de bisdomsite van Rotterdam: de ontvangst van de relieken.
Lees ook: Vertaling pauselijke brief over KarmelietesTheresia van Lisieux: ‘Het is het vertrouwen’

Delen