Bestuurswisselingen

Nieuw bestuur zusters van de Voorzienigheid Ruille sur Loire
Nieuw bestuur zusters van de Voorzienigheid Ruille sur Loire

Afgelopen tijd zijn er verschillende nieuwe besturen en administratoren benoemd en herbenoemd. Ook zijn er op diverse plaatsen veranderingen in de bestuurstructuur gekomen door fusies en omvormingen naar regio’s of religieuze communiteiten. Een kort overzicht.

Zusters Augustinessen van Heemstede

Broeder Cees van Dam is benoemd voor  zijn tweede termijn als algemeen administrator van de zusters.

Zusters van de Voorzienigheid van Ruille sur Loir

Zuster Josette Bijloos, algemeen overste
Zuster Arlette Troisfontaines, raadzuster
Zuster Shiromali Fernando, raadzuster
Zuster Brigitte Rakotoson, raadzuster
Zuster Eulalie Ramalalasoazafimanjaka, raadzuster

Zuster Arlette Troisfontaines vertegenwoordigt de zusters in de KNR

Franciscanessen Missionarissen van Maria (FMM)

In november 2023 hebben de Franciscanessen Missionarissen van Maria de 47 provincies gevormd tot 17 regio’s. België en Nederland maken nu deel uit van de regio Noord-West Europa.  Het nieuwe regionale bestuur bestaat nu uit:

Zuster Laetitia  Chevallier, regionale overste
Zuster Lilly Thayamkeril, secretaresse
Zuster Mary Fitzpatrick, raadslid
Zuster Alberta Forson, raadslid
Zuster Elzbieta Walkowiak, raadslid

Zuster Krista Verhoeven blijft contactpersoon voor de Nederlandse zusters

Missionarissen van het Heilig Hart (MSC)

Met ingang van 7 juni wordt de Nederlandse provincie van de missionarissen van het Heilig Hart omgevormd tot een communiteit onder het generaal bestuur. Pater Theo te Wierik blijft overste van de communiteit.

Delen