Bavopenning voor broeder Leo Paauw

broeder leo paauw fsc ontvangt onderscheiding bisdom haarlem
V.l.n.r mgr Hendriks, mgr. van Burgsteden, broeder Leo Paauw en diaken Hartog bij de uitreiking van de Bavopenning. Foto: Bisdom Haarlem-Amsterdam

Op vrijdag 10 november ontving broeder Leo Paauw, van de broeders van de christelijke scholen, de Bavopenning uit handen van mgr. Hendriks.  Broeder Paauw ontving deze onderscheiding als dank voor zijn werk voor de bezoekgroep van emeritipriesters.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een kleine groep emeriti-pries­ters en diakens die de emeriti namens de bis­schop regel­ma­tig bezoeken. Deze groep wordt ook wel de  ‘ziekzoekers’ genoemd. Broe­der Paauw heeft de werkzaamheden van deze bezoekgroep bijna vijftig jaar lang gecoördineerd. Van­wege zijn leef­tijd heeft hij deze taak onlangs over­ge­dragen aan diaken Han Hartog. Op vrij­dag 10 no­vem­ber werd bij deze over­dracht stil gestaan en kreeg hij de Bavopen­ning uit­gereikt.

Broeder Paauw werd in 1971 ceremonia­ris en al gauw ook se­cre­ta­ris van bis­schop Theo Zwart­kruis. Na een paar jaar kwam daar de taak bij om de ‘ziek­zoe­kers’ te coör­di­ne­ren.

De bezoek­groep werd al enige jaren begeleid door mgr. Jan van Burg­ste­den SSS en ook pastoor Kees van Lent maakt deel uit van de bezoekers. Samen met coördinator diaken Han Hartog waren zij deze mid­dag bij broe­der Leo om hem te bedanken voor de tien­tal­len jaren van be­lan­ge­loze inzet.

Delen