Alle gelovigen opgeroepen om na te denken over synodale kerk. Praat mee op 2 maart

Poster 2 maart Kom om de tafel

In oktober 2023 vond de eerste sessie van de Bisschoppensynode plaats in het Synodale proces. Eind oktober verscheen ook het synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’ verscheen. Hierin staan verschillende thema’s opgesomd die verder besproken zullen worden in de volgende bijeenkomst in oktober 2024.  In dit document is niet opgenomen hoe het onder onder alle gelovigen besproken moest worden. Om hier richting aan te geven heeft het synodesecretariaat in december een ‘routekaart’ gepubliceerd met een concreet stappenplan, dat twee sporen bevat:

De lokale geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om na te denken over hoe te groeien als synodale kerk:

  • reflectie op hoe vorm gegeven kan worden aan medeverantwoordelijkheid; ieder naar zijn/haar talenten en charisma?
  • verbreding en verdieping van synodaliteit in missionair perspectief. Hoe kun je synodaliteit inoefenen en hoe doe je dat samen met anderen en vooral met groepen, die nog nauwelijks of niet gehoord worden

Nieuwe consultatieronde

Het gaat in deze fase van de synode dus nadrukkelijk over synodaliteit en hoe de gevraagde reflectie op een synodale wijze kan plaatsvinden.
Daarnaast zijn de professionals en de professionele organisaties uitgenodigd om een aantal specifieke thema’s en onderwerpen nader te onderzoeken en uit te diepen.
Binnenkort krijgen parochies in alle bisdommen een oproep en uitnodiging om deel te nemen aan de nieuwe consultatieronde. Ter ondersteuning en ter aanvulling van dit landelijke proces reikt de projectgroep ‘Luisterend op weg’ handvaten aan om het synthesedocument om het document inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Deze handreikingen zijn te vinden in de toolbox op Luisterenopweg.nl 

Landelijke rondetafelbijeenkomst

Op zaterdag 2 maart 2024 is er voor belangstellenden en genodigden een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen uit het Synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’. Dit live event vindt plaats in het Sint-Janscentrum in Den Bosch onder de rook van de grote Sint-Jan kathedraal. Het is een initiatief de projectgroep Luisterend op Weg waarin  het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV)  de KNR en het bisdom Den Bosch deelnemen.

Wil je ook meepraten tijdens deze landelijke rondetafelbijeenkomst op 2 maart? Dan kan dat! Stuur een e-mail naar info@luisterendopweg.nl onder vermelding van ‘rondetafelbijeenkomst’.
Je ontvangt dan een uitnodiging.

Organiseer zelf een rondetafelbijeenkomst

De projectgroep roept iedereen op om in februari en maart  aan de slag te gaan met de consultatieronde. Dit kan door het plannen van rondetafelgesprekken in thuis in kleine kring, met familie of vrienden, in de congregatie, in de parochie of in een ander gezelschap. Het resultaat van alle gesprekken moet vóór 15 april 2024 aangeleverd zijn bij de betreffende bisdommen. Zij sturen een samenvatting hiervan naar Rome. Meld je rondetafelgesprekken aan bij info@luisterendopweg.nl: dan nemen wij ze op in de Agenda. Zo kan iedereen aansluiten! Heb je vragen of tips over deze consultatieronde? Ook dan kan je op dit e-mailadres terecht!

Meer over de Synode

 

 

 

Delen