Abdijdialogen: oog voor de mens achter de agrarische ondernemer

Tractor in boerenlandschap
foto: unsplash, Randy Fath

“Het is in deze tijden belangrijk om oog en oor te hebben voor elkaar”, zei abt Denis Hendrickx zondagmiddag tegen boeren en boerinnen. Op initiatief van de norbertijnen kwamen de agrariërs op 4 juni bij elkaar in de Abdij van Berne om samen van gedachten te wisselen over wat de problematiek in hun sector met hen doet. Het Katholiek Nieuwsblad sprak na afloop met abt Denis Hendrickx.

“Wij zijn verre van deskundig als het gaat om de problematiek waar mensen in de land- en tuinbouwsector mee te maken krijgen”, zegt de abt tegen Katholiek Nieuwsblad wanneer hij uitlegt waarom de abdij deze zogeheten abdijdialoog organiseert. “Maar de mens achter de onderneming en het uitwisselen van gedachten ligt meer op ons terrein.”

Complexe problematiek

Abt Hendrickx vindt de problematiek waar agrariërs mee geconfronteerd worden complex. “Stikstof, water, klimaat, natuurdoelstellingen, de gebiedsgerichte aanpak, het landbouwakkoord. Er zijn grote uitdagingen en veel onzekerheden.” Hij wijst vervolgens op een onderzoek waaruit blijkt dat er in de sector relatief veel suïcides plaatsvinden. “Door alle problematiek zien sommige mensen geen uitweg meer.”

Deze eerste bijeenkomst was verkennend, in het najaar zullen enkele thema’s verder worden uitgediept.

Betrokkenheid bij de agrarische sector

De abdij van Berne  heeft een geschiedenis van betrokkenheid bij de agrarische sector. De abt noemt hierbij met name de norbertijn Gerlacus van de Elsen die zich het lot van de arme boerenbevolking in zijn omgeving aantrok. Zo maakte Van de Elsen zich hard voor meer samenwerking en was hij de oprichter van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB en huidige ZLTO). Ook was hij een van de grondleggers van de coöperatieve centrale Boerenleenbank, de huidige Rabobank.

 

Lees het hele artikel bij Katholiek Nieuwsblad

Meer over de Abdij van Berne

Dit initiatief is een voorbeeld van hoe religieuzen present zijn in de samenleving van vandaag. Meer voorbeelden

Delen