21 april Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou?

Poster Roepingenzondag

Op zondag 21 april is het Roepingenzondag. Deze vierde zondag van Pasen, waarop traditiegetrouw een gedeelte van het Evangelie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereldgebedsdag voor roepingen. Die dag wordt in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) is het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en religieuzen op het gebied van roepingen. Het IRO heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal naar de parochies en kloostergemeenschappen gezonden om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen.

Een oproep aan ons allemaal

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is voorzitter van het IRO. Hij licht het thema toe: “De vraag ‘Wat vraagt God van jou?’ is relevant voor mensen van alle tijden. In zijn boodschap voor Roepingenzondag houdt paus Franciscus ons voor dat ons leven pas voldoening vindt als we ontdekken wie we zijn, wat onze gaven zijn, waar we ze vrucht kunnen laten dragen en welke weg we kunnen volgen om tekens en instrumenten te zijn van liefde, schoonheid en vrede.

De paus schrijft onder meer: “Als volk van God onderweg in deze wereld, bezield door zijn Heilige Geest en ingevoegd als levende stenen in het Lichaam van Christus, komen we tot het besef dat we leden zijn van een grote familie, kinderen van de Vader en broers en zussen van elkaar. Wij zijn geen in onszelf opgesloten eilanden, maar delen van een groter geheel. Daarom draagt de Wereldgebedsdag voor roepingen het stempel van de synodaliteit: er zijn veel charisma’s en wij zijn geroepen om naar elkaar te luisteren en samen op weg te zijn om deze te ontdekken en om te onderscheiden waartoe de Geest ons roept voor het welzijn van allen.”

Wat vraagt God van jou?

Bij deze onderscheiding komt het dus aan op de vraag: wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ons allemaal om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt,” aldus Kuipers.

Zuster Mary Amata Mueller o.p. schreef een gebed dat te vinden is op de flyers:

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad: 

“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen.

Materiaal Roepingenzondag

Boodschap van paus Franciscus bij Roepingenzondag

Je eigen roeping ontdekken.

 

 

Delen