150 jaar Fraters van Utrecht

Mgr. Schaepman
Mgr. Schaepman, stichter van de Fraters van Utrecht

In de maand augustus viert de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, in de wandelgangen Fraters van Utrecht genoemd, het feit dat 150 jaar geleden de congregatie door Mgr. A.I. Schaepman is gesticht. De feestelijkheden startten op zondag 13 augustus, de officiële stichtingsdag met een besloten herdenkingsplechtigheid. Op die dag wordt er ook een kunstwerk onthuld dat een blijvende herinnering zal zijn aan de Fraters van Utrecht in Nederland. Voor deze speciale gelegenheid is er een audiovisuele presentatie gemaakt. Ook is er een fototentoonstelling.

De komende dagen zijn er nog diverse ontmoetingen in De Bilt,  zoals met andere religieuzen en hun organisaties, met familieleden van de nog negen Nederlandse fraters en een middag met meer zakelijke relaties.

Mgr. Schaepman

De Stichter, Mgr. A.I. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht sinds wilde het katholiek onderwijs in zijn aartsbisdom en met name in de stad Utrecht van de grond krijgen. Het confessioneel onderwijs was bij de wet van 1848 mogelijk geworden. Echter werd alleen het openbaar onderwijs door de overheid gesubsidieerd. Ouders die confessioneel onderwijs voor hun kinderen wilden, dienden dit zelf te bekostigen.

Omdat Mgr Schaepman geen kans zag om broeder-onderwijzers naar het Aartsbisdom te krijgen, heeft hij zelf een congregatie opgericht. Hij was hiertoe geïnspireerd door Mgr. Zwijsen, oprichter van de Fraters van Tilburg.  In 1873 komen zijn eerste drie kandidaten naar Utrecht, nadat zij een opleiding en vorming bij de Fraters van Tilburg genoten hadden. Onze Congregatie is qua vorm en inhoud gestoeld op die van Tilburg, maar is in Nederland altijd werkzaam gebleven – op één kleine vestiging in Amsterdam-Noord na – in het oude Aartsbisdom.

Opvang van jeugd

Naast meerdere vormen van onderwijs heeft de Congregatie ook veel activiteiten ontplooid voor de opvang van de jeugd in hun vrije tijd. Denk maar aan Jonge Wacht, verkennerij, vrije hobbyclubs, sport e.d. Daarnaast heeft het werk voor de ontspoorde of bedreigde jeugd met opvoeding en onderwijs in Borculo – de Leo Stichting – een royale plaats in het werk ingenomen.  Tot slot hadden de fraters, evenals die van Tilburg, een eigen uitgeverij en drukkerij – het Sint Gregoriushuis. Dit was vooral gericht op schooluitgaven.

Indonesië en Kenia

In ons land is de congregatie in afbouw, maar in Indonesië en Kenia zijn de fraters nog actief in onderwijs en opvang van jeugd. In 2016 is de Nederlandse provincie omgezet naar een religieus huis. Het Algemeen Bestuur is gezeteld in Indonesië.

Zie ook artikel in Katholiek Nieuwsblad: De laatste Fraters van Utrecht vieren feest

Meer over de Fraters van Utrecht

Delen