Zuster

Algemene naam van vrouwelijke kloosterlingen van een orde of congregatie.

Delen