Slot

De ruimte van een klooster die is voorbehouden aan kloosterlingen en waarbinnen deze hun kloosterlijk leven leiden. Anderen worden hier niet toegelaten.

Delen