Seminarie, seminarium

Afkomstig uit het Latijn.

Opleidingsinstituut met internaat voor de opleiding tot katholiek geestelijke. Men onderscheidt het klein-seminarie, waar de opleiding van 12-18 jarigen wordt verzorgd, en het groot-seminarie, waar de religieuze, wetenschappelijke en pastorale vorming tot priester plaatsvindt. Hier worden doorgaans twee jaar aan de studie van filosofische vakken en vier jaar aan de studie van theologische disciplines gewijd.

Tevens de naam voor het opleidingsinstituut voor predikanten.

Delen