Professie

Het in het openbaar afleggen van de kloostergeloften. Deze professie vindt plaats nadat de nieuwe kloosterling(e) eerst postulante(e) en novice is geweest. Er is onderscheidt tussen de tijdelijke (kleine) en de eeuwige (grote) professie.

Delen