Prior, priorin

In het Latijn: eerste

In verschillende kloosters die geen abdij zijn, is dit de titel van de overste. In abdijen draagt de voornaamste helper en plaatsvervanger van de abt eveneens de titel van prior. In vrouwenkloosters heet de overste abdis of ‘priorin’.

Delen