Overste

Degene die de leiding heeft in een klooster. Verder wordt gesproken van generaal-overste (van de totale orde of congregatie) en van provinciaal-overste van een land of een deel ervan, als er meer provincies zijn.

Tot de Hogere Oversten horen de Generaal (of Algemeen), Provinciaal en Regionaal Oversten.

Delen