Orde

Algemeen: Vereniging van personen die aan een bepaalde regel zijn gebonden

Een geestelijke orde: De gemeenschap streeft naar volmaaktheid en leeft volgens de door de kerk goedgekeurde regel onder leiding van een overste in daartoe bestemde huizen (kloosters).

Delen