Novice, Noviciaat

Een novice is een kandidaat-religieus. Hij of zij is  als postulant aan zijn/haar vorming tot kloosterling begonnen. Hierna volgt een proefperiode van één of twee jaar = het noviciaat. Onder leiding van novicemeesters of –meesteressen onderzoeken de kandidaten hun geestelijke en lichamelijke geschiktheid voor het kloosterleven. Tijdens het noviciaat is men nog niet door geloften aan de orde of congregatie gebonden. De instelling waar deze proeftijd plaatsvindt, wordt ook noviciaat genoemd.

Delen