Jongerenwerk Jezuïeten

Jezuïeten
De jezuïeten is een orde van zowel paters als broeders. De activiteiten voor jongeren zijn gegroepeerd onder de noemer JOIN: JOng Ignatiaans Netwerk

Er zijn activiteiten voor jongeren in de zomer onder de naam MAGIS, facebook MAGISLowCountries

In het bezinningscentrum van de jezuïeten, de Oude Abdij in Drongen bij Gent in Vlaanderen, zijn regelmatig activiteiten voor jongeren. Zoek op de website naar de activiteiten ‘wij-land’ en ‘zoek je eigen weg’.

De jezuïeten zijn aanwezig in het studentenpastoraat in Leuven (België) en aan de theologische faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Er werken enkele jezuïeten in het middelbaar onderwijs: in Vlaanderen onder de koepel CEBECO, in Nederland zijn de jezuïeten aanwezig op het Stanislascollege in Delft.

Wie interesse heeft om in te treden bij de jezuïeten kan een mailtje sturen naar roeping@jezuieten.org . Meer info over hoe je jezuïet wordt.