Broeders van Sint Jan

Onder de naam ‘Sint Jan – Licht, Vuur en Waarheid’ organiseren de Broeders van Sint Jan kampen voor kinderen, tieners en jongeren. Meestal zijn deze activiteiten in het buitenland of op plaatsen in ons land waar het contact met de natuur de jongeren kan helpen zichzelf en God te ontdekken. De kampen bieden een unieke combinatie van fysieke en geestelijke uitdaging

Het jongerenwerk van de Broeders van Sint Jan kent een lange traditie en heeft zich ontwikkeld tot een mooi aanbod van activiteiten voor verschillende leeftijden die op een veilige manier georganiseerd worden. De naam ‘Licht, Vuur en Waarheid’ is door de deelnemers van het eerste kamp in 1993 zelf gekozen. Het zijn drie begrippen die in het Evangelie een belangrijke plaats innemen: Licht, als symbool voor de openbaring van Jezus Christus over wie Hij zelf is en wie wij zijn in Gods ogen; Vuur, symbool van de Heilige Geest, het vuur dat Jezus op aarde wil zien oplaaien, waarmee wij “de wereld in vuur en vlam zetten” (paus Johannes Paulus II op Tor Vergata, tijdens de Wereldjongerendagen in 2000); Waarheid, waar mijn verstand naar zoekt, omdat het ervoor gemaakt is, en waarvoor het zich opent wanneer het ja zegt op het aanbod van de Mensenzoon: “Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem” (Joh 18,37).

Jarenlang organiseerden de Broeders van Sint Jan in de meivakantie een Duinenkamp voor kinderen van 7-9 jaar en een Ardennenkamp voor kinderen van 9-12 jaar. Tegenwoordig alleen het Ardennenkamp. Rond Hemelvaart is er een Survivalkamp voor jongens van 12-16 jaar en soms is er in die periode ook een weekend voor meiden van 12-16 jaar. In de zomer organiseerden de Broeders vele bergkampen voor tieners en jongeren en gingen ze vaak met een eigen reis naar de Wereld Jongeren Dagen. Het bergkamp heeft al een aantal jaren niet meer plaatsgevonden maar wel staat de Bikkeltocht voor jongens vanaf 16 jaar weer op de planning. Daarnaast bevat de reis naar de Wereld Jongeren Dagen doorgaans een meerdaagse wandeltocht in de bergen. Mooie wandeltochten zijn altijd een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, evenals het dagelijks vieren van de H.Mis, gebed, goede gesprekken en de Broeders verzorgen catechese. Het uitgangspunt van Sint Jan LVW is rooms-katholiek maar iedereen is welkom om mee op avontuur te gaan.

Informatie & contact

Informatie over onze actuele activiteiten en uitleg over ons veiligheidsbeleid op kamp is te vinden op onze website lvw387.wixsite.com

Contact: lvw@stjan.org