Personeel

Voor mensen die in loondienst zijn, geldt dat zij in een cultuur werken die op veel punten verschilt van wat in Nederland gebruikelijk is. Het kost tijd om daaraan te wennen. Dit geldt zeker in deze tijd waarin nog maar weinig jonge mensen een katholieke socialisatie krijgen. Het kan zinvol zijn om (nieuwe) medewerkers scholing of vorming aan te bieden over het religieuze leven. Op die manier kunnen ze de eigenheid van het religieuze leven leren kennen, waardoor ze beter hun werk zullen doen, met een sterkere motivatie.

De krimp van de instituten betekent overigens dat hun werkgelegenheid soms verdwijnt. Religieuze instituten zijn op grond van CIC c.1286 verplicht om behoorlijk met hun personeel om te gaan. Degenen die leiding geven aan reorganisaties, moeten dit doen op een wijze die sociaal verantwoord is.

Om hierbij te helpen, is er een handleiding samengesteld voor situaties waarin een klooster gesloten wordt en/of het personeelsbestand van een klooster moet worden ingekrompen.